Hóa chất

Hóa chấtTổng công ty Giấy Việt Nam cung cấp các hóa chất chuyên dùng cho ngành giấy như sau:

* Dung dịch Xút lỏng (NaOH):

- Hàm lượng đạt 31,5 - 32,5 % (ở nhiệt độ 200C ứng với nồng độ 32% thì nồng độ là 430g/l; d=1,349)

- Chứa trong bể chứa và bình chứa chuyên dùng.

* Clo lỏng (Cl2):

- Hàm lượng Clo không nhỏ hơn 99,5%.

- Chứa trong bể chứa và bình chứa chuyên dùng (QPVN2-75)

* Javen (NaClO):

- Hàm lượng hữu hiệu lớn hơn 75g/l.

- Hàm lượng xút trong khoảng 4 - 6g/l.

- Chứa trong bể chứa và bình chứa chuyên dùng.

* Axit Clohydric (HCl):

- Hàm lượng HCl từ 30-40%.

- Hàm lượng Clo tự do không lớn hơn 4 mg/l.

- Hàm lượng sắt (Fe) không lớn hơn 1,5 PPm.

- Chứa trong bể chứa chuyên dùng.

 

Các sản phẩm được sản xuất trên dây chuyền công nghệ hiện đại của Nhật Bản và Italy./.


Sản phẩm khác:

  • Bai Bang 2
  • CleverUP
  • Tissue SD
  • Giấy Bãi Bằng
  • watersilk