Sửa chữa, bảo dưỡng thiết bị ngành giấy

Sửa chữa, bảo dưỡng thiết bị ngành giấy 

Dịch vụ sửa chữa, bảo dưỡng các thiết  bị máy móc kỹ thuật ngành giấy.

Mài các loại lô máy xeo

 

 

Liên hệ: Xí nghiệp Bảo dưỡng - Tổng công ty Giấy Việt Nam

Đ/c: TT.Phong Châu - H.Phù Ninh - T.Phú Thọ

 


Sản phẩm khác:

  • Bai Bang 2
  • CleverUP
  • Tissue SD
  • Giấy Bãi Bằng
  • watersilk