Tư vấn về công nghệ giấyTổng công ty Giấy Việt Nam cung cấp các dịch vụ trong các lĩnh vực: Lâm nghiệp, kỹ thuật công nghệ sản xuất giấy.

Liên hệ:

1. Viện nghiên cứu cây nguyên liệu giấy

Đ/c: Xã Phù Ninh - huyện Phù Ninh - tỉnh Phú Thọ.

2. Viện Công nghiệp giấy và Xenluylo

  • Địa chỉ : 59, Vũ Trọng Phụng, Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, Hà Nội
  • Tel:       (84-4) 38 581 072  (84-4) 38 581 072

 


Sản phẩm khác:

  • Bai Bang 2
  • CleverUP
  • Tissue SD
  • Giấy Bãi Bằng
  • watersilk