Vận tải

Vận tảiVới hệ thống phương tiện vận tải đường bộ và đường thủy có khả năng vận chuyển khối lượng hàng lớn, thuận lợi. Tổng công ty Giấy Việt Nam cung cấp dịch vụ vận tải như sau:

- Vận tải đường bộ:

- Vận tải đường thủy:

- Liên hệ:


Sản phẩm khác:

  • Bai Bang 2
  • CleverUP
  • Tissue SD
  • Giấy Bãi Bằng
  • watersilk