Giấy Copy CleverUP 9070

Giấy Copy CleverUP 9070Khổ photocopy cao cấp A4 9070

Kích thước: 210 x 297mm

Định lượng: 70 g/m2

Độ trắng: 90% ISO

Bao gói: 500 tờ/ram bao bằng giấy couche, 5 ram/hộp giấy cứng

Sản phẩm giấy photocopy cao cấp CleverUP được sản xuất trên dây chuyền công nghệ hiện đại và tiên tiến từ nguyên liệu là gỗ rừng trồng (có chứng chỉ FSC).

 

 

Liên hệ: Phòng thị trường

Điện thoại: 0210.3827 421

Fax: 0210.3829 385

Email: bapaco@vinapaco.com.vn


Sản phẩm khác:

  • Bai Bang 2
  • CleverUP
  • Tissue SD
  • Giấy Bãi Bằng
  • watersilk