Comfy
  • 13w

ComfyCÁC SẢN PHẨM COMFY

Giấy khăn ăn 330x330 mm

Khăn hộp

Khăn rút 250 tờ

Giấy Vệ sinh 6 cuộn

Giấy vệ sinh 33m 4 cuộn/túi

Giấy vệ sinh 3 lớp loại 9 cuộn/túi

Sản phẩm được sản xuất tại Công ty giấy Tissue Sông Đuống www.tissuesd.com.vn


Sản phẩm khác:

  • Bai Bang 2
  • CleverUP
  • Tissue SD
  • Giấy Bãi Bằng
  • watersilk