Khai giảng khóa huấn luyện An toàn vệ sinh lao động

Sáng ngày 18/06/2014  Tổng công ty Giấy Việt Nam tổ chức khai giảng khóa huấn luyện an toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ) cho các an toàn viên đơn vị cơ sở khu vực Bãi Bằng - Phú Thọ. Mục đích khoá huấn luyện nhằm trang bị cho các an toàn viên những kiến thức về ATVSLĐ như: Mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác ATVSLĐ; quyền và nghĩa vụ của người sử dụng lao động; chế độ chính sách về ATVSLĐ đối với người lao động; các yếu tố nguy hiểm, có hại và biện pháp phòng ngừa; quản lý máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động.

Đồng chí Trần Danh Thắng – Phó trưởng phòng an toàn cơ khí và áp lực Cục kỹ thuật an toàn và môi trường công nghiệp Bộ Công Thương truyền đạt nội dung ATVSLĐ tới các học viên

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           VPBB

Đăng lúc 18/06/2014 10:33

  • Bai Bang 2
  • CleverUP
  • Tissue SD
  • Giấy Bãi Bằng
  • watersilk