Vinapaco: Tổng kết công tác thực hiện chương trình 5S sáu tháng đầu năm 2014

Để nâng cao hiệu suất lao động, cải thiện điều kiện, xây dựng môi trường làm việc khoa học, tiện lợi, thực hiện các tổ chức sắp xếp lại nơi làm việc, kỷ luật công việc và văn hoá trong Doanh nghiệp… Chương trình 5S tại Tổng công ty  đã phát huy hiệu quả tích cực ban đầu, gây dựng ý thức sắp xếp khoa học nơi làm việc của CNVC-LĐ.

Chương trình 5S đã giúp CNVC-LĐ phát huy sáng kiến, lao động kỷ luật hơn, tạo điều kiện để làm việc tốt hơn, tự hào về nơi làm việc sạch sẽ và ngăn nắp của mình, đem lại không khí phấn khởi vui tươi cho CBCNV khi đến đơn vị làm việc, năng suất, chất lượng lao động được nâng lên. Các khách hàng khi đến giao dịch cũng cảm nhận được môi trường làm việc trong lành, mát mẻ, sạch sẽ, ngăn nắp, khoa học.

Kết quả kiểm tra định kỳ công tác ATVSLĐ, PCCN và thực hiện 5S sáu tháng đầu năm 2014 của các đơn vị sản xuất khu vực Bãi Bằng đã cho thấy những dấu hiệu tích cực của các đơn vị trong công tác  cải thiện điều kiện, xây dựng môi trường làm việc khoa học.

Một số công tác đã triển khai 6 tháng đầu năm như sau:

Về công tác tuyên truyền:

-Tổ chức huấn luyện nhận thức về 5S cho các cán bộ là quản lý và phụ trách ATVSV các đơn vị

-Treo panô tuyên truyền về 5S và biển cảnh báo giao thông tại các khu vực trong TCT

-In tài liệu phục vụ công tác tuyên truyền về 5S cho các đơn vị trong Tổng công ty

-Các đơn vị thành lập ban 5S và tổ chức lớp tuyên truyền nhận thức về 5S cho toàn thể cán bộ công nhân viên trong đơn vị phụ trách

Về việc thực hiện các nội dung trong chương trình:

-Xây dựng kế hoạch tăng cường VSLĐ và chương trình 5S tại các đơn vị

-Phân công trách nhiệm các khu vực vệ sinh trong TCT

-Từng bước triển khai khâu là “Sàng lọc - Sắp xếp – Sạch sẽ” ở các đơn vị tiến tới thực hiện các bước tiếp theo trong chương trình 5S là “Săn sóc và Sẵn sàng”

-Xây dựng mô hình làm điểm 5S là: Bộ phận Hoàn thành - PXG, xưởng cơ khí trung tâm - XNBD, phòng điều khiển trung tâm và khu vực tuabin - NMĐ

Một số hình ảnh trước và sau khi thực hiện chương trình 5S tại các đơn vị

 

VPBB

Đăng lúc 14/08/2014 21:02

  • Bai Bang 2
  • CleverUP
  • Tissue SD
  • Giấy Bãi Bằng
  • watersilk