Hoạt động 5S tại đơn vị

Nhà máy Điện là đơn vị sản xuất điện, hơi, nước, khí nén phục vụ cho toàn dây chuyền của Tổng công ty Giấy Việt Nam tại khu vực sản xuất Bãi Bằng. Công tác vệ sinh lao động được lãnh đạo nhà máy rất chú trọng bởi các yếu tố ảnh hưởng tới công tác vệ sinh công nghiệp tại nhà máy khá nhiều như than, xỉ than, dầu, hóa chất, các vật chất thải ra sau khi sửa chữa...

Thực hiện chương trình số 541/CTr-GVN.PT ngày 26/8/2013 về tăng cường đảm bảo vệ sinh lao động năm 2013-2014 của Tổng công ty Giấy Việt Nam, xác định đây là quyết tâm của Tổng công ty nhằm cải thiện tiến tới đạt chuẩn điều kiện làm việc cho nguười lao động, làm tiền đề cho nâng cao năng suất lao động, chất lượng, hiệu quả công việc, vệ sinh lao động trở thành ý thức tự giác của tất cả mọi người và tiến tới năm 2015 đạt chứng nhận thực hành tốt 5S.

Để triển khai thực hiện chương trình này, Đảng ủy, Ban Giám đốc nhà máy đã chỉ đạo làm tốt khâu tuyên truyền, phổ biến nội dung 5S, giáo dục ý thức tự giác của người lao động trong việc thực hiện vệ sinh lao động. Nội dung tuyên truyền giáo dục này được thực hiện trong các buổi sinh hoạt Chi bộ, sinh hoạt của các tổ chức Công đoàn, Đoàn Thanh niên, trong họp chuyên môn để tất cả người lao động trong nhà máy nắm được mục tiêu của chương trình, hiểu được nội dung 5S.

Nhà máy Điện thành lập ban chỉ đạo thực hiện chương trình vệ sinh lao động gồm có 8 thành viên. Ban chỉ đạo đã xây dựng kế hoạch số 06/KH-NMĐ.PT, trong Kế hoạch chỉ rõ nội dung cần làm, công tác kiểm tra, giám sát, phân công tổ chức thực hiện.

Ngay sau đợt ngừng máy sửa chữa lớn năm 2013, Ban chỉ đạo đã có đợt tổng kiểm tra, rà soát tại tất cả các vị trí thuộc nhà máy quản lý, đánh giá và chỉ rõ những vị trí, những việc cần phải thực hiện cho các phụ trách các phân xưởng, ngành, phòng biết và đưa ra mốc thời gian để kiểm tra, đánh giá việc thực hiện. 

Khu vực Lắng tĩnh điện lò Động lực là nơi chịu ảnh hưởng nhiều của bụi than

Kiểm tra tại khu vực lò Thu hồi

Thực hiện và duy trì 5S không phải chỉ để giữ nhà máy sạch sẽ và ngăn nắp, mục đích của 5S là triệt tiêu sự lãng phí và tăng hiệu suất làm việc. Mô hình thực hiện 5S từ các doanh nghiệp đã làm thành công cho thấy sự cần thiết phải tư duy lại tầm quan trọng của văn hóa "sạch sẽ, gọn gàng" trong môi trường làm việc cũng như những nỗ lực, cố gắng để thực hiện để điều ấy.

Minh Hiếu

Đăng lúc 27/12/2013 10:47

  • Bai Bang 2
  • CleverUP
  • Tissue SD
  • Giấy Bãi Bằng
  • watersilk