Hoạt động hưởng ứng Tuần lễ quốc gia An toàn vệ sinh lao động và Phòng, chống cháy nổ

 

Hưởng ứng Tuần lễ quốc gia An toàn vệ sinh lao động và Phòng, chống cháy nổ . Sáng ngày  (17/06/2014) Tổng công ty Giấy Việt Nam đã tổ chức Hội nghị tập huấn AT-VSLĐ-PCCN cho các cán bộ quản lý trong toàn Tổng công ty. Khoá huấn luyện này do các giảng viên của Cục kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp Bộ Công thương lên lớp.

 

Nội dung của Hội nghị tập huấn là giới thiệu chung về nội dung sổ tay công tác AT-VSLĐ-PCCN nhằm trang bị cho các cán bộ quản lý những kiến thức trong các lĩnh vực AT-VSLĐ-PCCN như:

 1. Hệ thống hóa văn bản và thực và một số văn bản mới ban hành về ATVSLĐ –PCCN
 2. Các công việc chủ yếu thực hiện công tác AT-VSLĐ-PCCN của doanh nghiệp
 3. Hệ thống quản lý an toàn
 4. Quản lý và đánh giá rủi ro
 5. Kế hoạch ứng cứu khẩn cấp
 6. An toàn: thiết bị áp lực, thiết bị nâng…

Mục đích, ý nghĩa và tầm quan trọng của công tác ATVSLĐ-PCCN, từng bước xây dựng thành công “Văn hoá an toàn” trong lao động sản xuất.

Thực hiện tốt công tác huấn luyện ATVSLĐ-PCCN định kỳ cho người lao động, đặc biệt là những người lao động có nghề và công việc đòi hỏi nghiêm ngặt về ATVSLĐ, làm cho người lao động thường xuyên được nâng cao nhận thức ATVSLĐ. Tất cả vì mục đích bảo vệ và chăm sóc sức khoẻ cho người lao động, vì mục tiêu phát triển bền vững của Tổng công ty.

Các đồng chí học viên là thủ trưởng, lãnh đạo các  đơn vị, phòng ban chức năng trong Tổng công ty đã tham gia khoá học đầy đủ.

 

Đồng chí Nguyễn Hữu Dũng  - Trưởng phòng An toàn cơ khí và áp lực trao đổi và truyền đạt nội dung tới các học viên tại Hội nghị

 

VPBB

Đăng lúc 17/06/2014 16:11

 • Bai Bang 2
 • CleverUP
 • Tissue SD
 • Giấy Bãi Bằng
 • watersilk