Mời tham gia chào hàng: Ống inox

Căn cứ theo quyết định ban hành Quy chế mua sắm hàng hoá Tổng công ty Giấy Việt Nam số 216/QĐ-GVN.PT ngày 21.6.2016 của Hội đồng thành viêncó hiệu lực thi hành từ 01.7.2016, chúng tôi có nhu cầu mua thép Inox,  cụ thể như sau:

1.Ống inox SUS304, ND 250x2                 Số lượng: 12M

Giao hàng tại kho Tổng công ty Giấy Việt Nam đầu tháng 02/2018. Thanh toán trong vòng 30-45 ngày kể từ ngày giao hàng. Bảo hành 06 tháng kể từ ngày sử dụng.

Kính mời quý Công ty/đơn vị có đầy đủ tư cách pháp nhân và năng lực tham gia chào hàng cạnh tranh cho nội dung trên gửi chào hàng đến : Phòng XNK và TBPT – TCTY Giấy Việt Nam- Phong Châu, Phù Ninh, Phú Thọ.

-         Phone/Fax: 02103. 829147

-         Người nhận: Phạm Vũ Đạo. Di động: 0912156947/0968725333

Thời gian nhận chào hàng : đến hết ngày 22.01.2018.

Đăng lúc 12/01/2018 15:35

  • Bai Bang 2
  • CleverUP
  • Tissue SD
  • Giấy Bãi Bằng
  • watersilk