Thông báo chào hàng

Căn cứ theo quyết định ban hành Quy chế mua sắm hàng hoá Tổng công ty Giấy Việt Nam số 216/QĐ-GVN.PT ngày 21.6.2016 của Hội đồng thành viêncó hiệu lực thi hành từ 01.7.2016, chúng tôi có nhu cầu mua phụ tùng,  cụ thể như sau:

 

1. Dao bay cắt lề        Số lượng: 01con.

Giao hàng tại kho Tổng công ty Giấy Việt Nam tháng 02/2018. Thanh toán trong vòng 30-45 ngày kể từ ngày giao hàng.

Kính mời quý Công ty/đơn vị có đầy đủ tư cách pháp nhân và năng lực tham gia chào hàng cạnh tranh cho nội dung trên gửi chào hàng đến : Phòng XNK và TBPT – TCTY Giấy Việt Nam- Phong Châu, Phù Ninh, Phú Thọ.

-        Phone/Fax: 02103. 829147

Thời gian nhận chào hàng: đến hết ngày 25.01.2018.

Liên hệ: Phạm Vũ Đạo, Di động: 0912156947

Đăng lúc 11/01/2018 10:19

  • Bai Bang 2
  • CleverUP
  • Tissue SD
  • Giấy Bãi Bằng
  • watersilk