Chào hàng cạnh tranh vật tư hàng hóa

Tổng công ty Giấy Việt Nam có nhu cầu mua một số vật tư hàng hóa, nội dung cụ thể như sau:

  1. 1.     Tên vật tư hàng hóa:

 

STT

Tên vật tư, hàng hóa

ĐVT

Số lượng

1

Khí CO2 chai 150 at, 25 kg/chai. Nồng độ ≥ 99,9%

Chai

30

2

Khí O2 chai, 150 at, 40 lít/chai. Nồng độ ≥ 99,6%

Chai

270

3

Khí N2 chai, 135 at, 40 lít/chai. Nồng độ ≥ 99,6%

Chai

360

4

Khí Argon chai, 135 at, 40 lít/chai. Nồng độ ≥ 99,9%

Chai

06

 

Yêu cầu:

Bình khí công nghiệp đóng chai được nạp đủ theo áp suất, nồng độ trên và theo yêu cầu tiêu chuẩn của Tổng công ty giấy Việt Nam

 

2. Thời gian và địa điểm giao hàng:

          - Giao hàng từ tháng 1/2018 đến tháng 6/2018.

          - Địa điểm: Tổng kho (Thị trấn Phong Châu – Phù Ninh – Phú Thọ).

 

3. Thời gian thanh toán: Thanh toán sau khi giao hàng từ 30 ngày, kể từ ngày làm phiếu nhập kho của bên mua.

          Kính mời toàn thể các Công ty/ Quý đơn vị có đầy đủ tư cách pháp nhân và năng lực tham gia chào hàng cạnh tranh vật tư hàng hóa trên.

          Thời gian chào hàng muộn nhất đến trước 9h ngày 18/01/2018. Thư báo giá được niêm phong kín gửi về theo địa chỉ:

          Phòng vật tư nguyên liệu – Tổng công ty giấy Việt Nam (Thị trấn Phong Châu – Phù Ninh – Phú Thọ)

 

Đăng lúc 12/01/2018 15:38

  • Bai Bang 2
  • CleverUP
  • Tissue SD
  • Giấy Bãi Bằng
  • watersilk