Thông báo chào hàng

Tổng công ty Giấy Việt Nam có nhu cầu mua chốt nhựa ghim cho lưới rửa phân xưởng bột cụ thể như sau:

1./  Chốt nhựa ghim lưới rửa bột                                             Số lượng: 3.000 Cái

      (Chốt có 2 phần riêng biệt: Vỏ và đinh ghim).

-     Xuất xứ:  Châu âu (EU).

-         Thời gian giao hàng chậm nhất đến ngày 25/02/2018, Giao hàng tại kho của Tổng công ty Giấy Việt Nam ( Thị trấn Phong Châu, Phù Ninh Phú Thọ);

-         Bảo hành chất lượng sản phẩm 12 tháng kể từ khi đưa vào sử dụng.

-         Điều kiện thanh toán:  trả 100% giá trị hợp đồng sau 30 đến 45 ngày kể từ ngày hoàn tất thủ tục nhập kho cho Tổng công ty Giấy Việt Nam;

     *   Kính mời các công ty/Đơn vị có đủ năng lực và tư cách pháp nhân tham gia chào giá, bản chào được gửi theo địa chỉ: Phòng XNK&TBPT

                                                               Tổng công ty Giấy Việt Nam

                                                               Fax: 0210 3829147

                                                               Email:  xnk.bb@vinapaco.com.vn

-         Thời gian chào hàng chậm nhất đến hết ngày 24/01/2018.

 Người liên hệ:   Đinh Văn Hội

                                   ĐT: 0914260239

Đăng lúc 11/01/2018 10:27

  • Bai Bang 2
  • CleverUP
  • Tissue SD
  • Giấy Bãi Bằng
  • watersilk