Thông báo chào hàng

Tổng công ty Giấy Việt Nam có nhu cầu chào cạnh tranh về việc: Mua sắm trang thiết bị văn phòng, cụ thể như sau:

Tên bên chào hàng: Tổng công ty Giấy Việt Nam

Địa chỉ: Thị trấn Phong Châu, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ.

Điện thoại: 0210382755                 Fax: 02103829177

Mã số thuế: 2600357502

 Nội dung thông báo chào hàng cạnh tranh:

STT

Tên thiết bị, dụng cụ

Đơn vị tính

Số lượng

1

Máy in A3, Cannon LBP 3500

Cái

01

2

Máy Scan Canon

Cái

01

3

Laptop ASUS core I3

Cái

01

4

CPU máy tính bàn  Đông Nam Á

Cái

03

5

Máy in Cannon 2900

Cái

03

6

Bộ máy tính bàn Đông Nam Á

Bộ

02

 Giao hàng tại Văn phòng Tổng công ty Giấy Việt Nam.

Kính mời quý Công ty/đơn vị có đầy đủ tư cách pháp nhân và năng lực tham gia chào hàng cạnh tranh cho nội dung trên gửi chào hàng đến : Văn phòng Tổng công ty  Giấy Việt Nam- Phong Châu, Phù Ninh, Phú Thọ.

-           Phone: 02103. 829755

-           Fax: 02103. 829177

Email: vp.bb@vinapaco.com.vn

Thời gian nhận chào hàng đến hết ngày 10/03/2018

Đăng lúc 26/02/2018 13:04

  • Bai Bang 2
  • CleverUP
  • Tissue SD
  • Giấy Bãi Bằng
  • watersilk