Thông báo chào hàng cạnh tranh

Tổng công ty Giấy Việt Nam có nhu cầu chào cạnh tranh về việc: Mua sắm trang thiết bị vật tư văn phòng, cụ thể như sau:

Tên bên chào hàng: Tổng công ty Giấy Việt Nam

Địa chỉ: Thị trấn Phong Châu, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ.

Điện thoại: 0210382755                 Fax: 02103829177

Mã số thuế: 2600357502

Nội dung thông báo chào hàng cạnh tranh:

TT

Tên TBVT

ĐVT

Số lượng

1

Điều hòa treo tường một chiều lạnh Nagakawa 12000 BTU NS-C12 AK(Inverter)

Xuất xứ Indonexia

Bộ

02

2

Hộp mực in 12A

Xuất xứ Trung Quốc

Hộp

15

3

Hộp mực in 16A

Xuất xứ Malaysia

Hộp

05

4

Hộp mực in 278 A

Xuất xứ Trung Quốc

Hộp

05

5

Hộp mực copy 1160W

Xuất xứ Trung Quốc

Cái

01

6

Mực coppy G7

Xuất xứ Trung Quốc

Gói

05

7

Hộp mực in 49A

Xuất xứ Trung Quốc

Hộp

10

8

Lọ mực

Xuất xứ Trung Quốc

Lọ

30

9

Mực copy MP2500

Xuất xứ Trung Quốc

Lọ

05

10

Hộp mực in 283

Xuất xứ Trung Quốc

Hộp

05

11

Máy Scanner HP G4050

 Xuất xứ TQ

Cái

01

12

Máy Scanner HP 200

 Xuất xứ TQ

Cái

01

Giao hàng tại Văn phòng Tổng công ty Giấy Việt Nam.

Kính mời quý Công ty/đơn vị có đầy đủ tư cách pháp nhân và năng lực tham gia chào hàng cạnh tranh cho nội dung trên gửi chào hàng đến : Văn phòng Tổng công ty  Giấy Việt Nam- Phong Châu, Phù Ninh, Phú Thọ.

-           Phone: 02103. 829755

-           Fax: 02103. 829177

Email: vp.bb@vinapaco.com.vn

Thời gian nhận chào hàng đến hết ngày 17/7/2018

 

Đăng lúc 12/07/2018 10:09

  • Bai Bang 2
  • CleverUP
  • Tissue SD
  • Giấy Bãi Bằng
  • watersilk