Chào giá Axit Sulfamic H¬3NSO3 99,5%

Tổng công ty Giấy Việt Nam có nhu cầu mua axit Sulfamic H­3NSO3 99,5% như sau:

 

Số TT

Tên hàng hóa, quy cách

Số lượng

ĐVT

Ghi chú

1

Axit Sulfamic H­3NSO3 99,5%

 

`

1.200

Kg

 

 

- Thời gian giao hàng  từ ngày 14-17/2017, hàng được giao tại kho của Tổng công ty Giấy Việt Nam ( Thị trấn Phong Châu, Phù Ninh Phú Thọ).

 - Điều kiện thanh toán:  Thanh toán 100% tổng giá trị hợp đồng sau 30 đến 45 ngày kể từ khi hoàn tất thủ tục nhập kho cho Tổng công ty Giấy Việt Nam.

                     * Kính mời các công ty/Đơn vị có đủ năng lực và tư cách pháp nhân tham gia chào giá, bản chào được gửi theo địa chỉ: Phòng XNK&TBPT.

                                                               Tổng công ty Giấy Việt Nam

                                                               Fax: 0210 3829147

                                                               Email: dungtranbang@gmail.com

       -   Thời gian chào hàng chậm nhất đến  ngày  13/11/2017.

Đăng lúc 13/11/2017 09:03

  • Bai Bang 2
  • CleverUP
  • Tissue SD
  • Giấy Bãi Bằng
  • watersilk