Thông báo chào hàng

Tổng công ty Giấy Việt Nam có nhu cầu mua dao đế và bu lông chìm - phân xưởng nguyên liệu cụ thể như sau:

1./  Dao đế của máy chặt gỗ  KMW HH  500                   Số lượng:  01 Cái

       Bản vẽ: F-523-M-13-206.

2./  Bu lông chìm loại:  UC6S  7/8” UNC x 30                 Số lượng:  08 Cái

       Xuất xứ:  Trung Quốc.

-         Thời gian giao hàng chậm nhất đến ngày 20/02/2018, Giao hàng tại kho của Tổng công ty Giấy Việt Nam ( Thị trấn Phong Châu, Phù Ninh Phú Thọ);

-         Bảo hành chất lượng sản phẩm 12 tháng kể từ khi đưa vào sử dụng.

-         Điều kiện thanh toán:  trả 100% giá trị hợp đồng sau 30 đến 45 ngày kể từ ngày hoàn tất thủ tục nhập kho cho Tổng công ty Giấy Việt Nam;

     *   Kính mời các công ty/Đơn vị có đủ năng lực và tư cách pháp nhân tham gia chào giá, bản chào được gửi theo địa chỉ: Phòng XNK&TBPT

                                                               Tổng công ty Giấy Việt Nam

                                                               Fax: 0210 3829147

                                                               Email:  xnk.bb@vinapaco.com.vn

-         Thời gian chào hàng chậm nhất đến hết ngày 24/01/2018.

 Người liên hệ:   Đinh Văn Hội ;  ĐT: 0914260239

                                  

Đăng lúc 11/01/2018 10:27

  • Bai Bang 2
  • CleverUP
  • Tissue SD
  • Giấy Bãi Bằng
  • watersilk