Thông báo mời thầu

Tổng công ty Giấy Việt Namcó nhu cầu thuê thực hiện:Cung cấp phụ tùng và nhân lực để sửa chữa hệ thống điều hòa của các xe Volvo 336, 337, 339, 340, 341–Xí nghiệp Vận tải – Tổng công ty Giấy Việt Nam.Cụ thể như sau:

1. Tên hạng mục công việc: Cung cấp phụ tùng và nhân lực để sửa chữa hệ thống điều hòa của các xe Volvo 336, 337, 339, 340, 341–Xí nghiệp Vận tải – Tổng công ty Giấy Việt Nam.

2. Khối lượng công việc cần thực hiện.

- Cung cấp lốc điều hòa (loại 7 quả piston)  : 02 chiếc

- Cung cấp lốc điều hòa (loại 5 quả piston)  : 02 chiếc

- Cung cấp quạt giàn lạnh : 03 chiếc

- Cung cấp phin lọc ga: 05chiếc

- Cung cấp nước xúc giàn để xúc rửa hệ thống điều hòa cho các xe Volvo 336, 337, 339, 340, 341.

- Cung cấp ga lạnh 134A: 12,5 kg

- Cung cấp nhân lực để bảo dưỡng sửa chữa hệ thống điều hòa cho các xe Volvo 336, 337, 339, 340, 341.

* Yêu cầu kỹ thuật:

- Vật tư, phụ tùng cung cấp dùng để sửa chữa hệ thống điều hòaphải đảm bảo mới 100%, chưa qua sử dụng. Đúng chủng loại, đảm bảo các yêu cầu kỹ thuật và lắp ráp tương thích với thiết bị hiện có của Tổng công ty Giấy Việt Nam.

3. Các điều khoản và điều kiện thương mại:

- Hình thức hợp đồng: trọn gói

- Địa điểm giao hàng: Tổng công ty Giấy Việt Nam, thị trấn Phong Châu, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ

- Thời gian bảo hành: 12 tháng

- Điều kiện thanh toán: Trong vòng 30 ngày kể từ khi hai bên lập biên bản nghiệm bàn giao đưa vào sử dụng, Tổng công ty Giấy Việt Nam sẽ thanh toán cho nhà cung cấp 95% giá trị thanh lý hợp đồng. 05% giá trị còn lại sẽ thanh toán khi nhà cung cấp hoàn thành trách nhiệm bảo hành.

4. Thời gian thực hiện hợp đồng: 20 ngày kể từ ngày hai bên ký hợp đồng

5. Địa điểm nhận chào giá: Xí nghiệp Bảo dưỡng, Tổng công ty Giấy Việt nam, thị trấn Phong Châu, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ, điện thoại: 02103829637; Fax: 02103829637.

6. Thời gian nộp hồ sơ chào giá: đến trước 9 giờ 00 phút ngày 14 tháng 6 năm 2018.

7. Thời gian mở chào hàng cạnh tranh: 9 giờ 30 phút ngày 14 tháng 6 năm 2018.

Đăng lúc 11/06/2018 13:25

  • Bai Bang 2
  • CleverUP
  • Tissue SD
  • Giấy Bãi Bằng
  • watersilk