Thông báo chào hàng: Bộ biến đổi tín hiệu

     Tổng công ty Giấy Việt Nam có nhu cầu mua sắm:  Mua Bộ biển đổi tín hiệu cụ thể như sau:

  1. Bộ biến đổi tín hiệu loại: IFC 300W – 01 Bộ

-         Thời gian giao hàng chậm nhất đến ngày 31/5/2018, Giao hàng tại kho của Tổng công ty Giấy Việt Nam ( Thị trấn Phong Châu, Phù Ninh Phú Thọ);

-         Bảo hành chất lượng sản phẩm 12 tháng kể từ khi đưa vào sử dụng.

-         Điều kiện thanh toán:  trả 100% giá trị hợp đồng sau 30 đến 45 ngày kể từ ngày hoàn tất thủ tục nhập kho cho Tổng công ty Giấy Việt Nam;

     *   Kính mời các công ty/Đơn vị có đủ năng lực và tư cách pháp nhân tham gia chào giá, bản chào được gửi theo địa chỉ: Phòng XNK&TBPT

                                                               Tổng công ty Giấy Việt Nam

                                                               Fax: 0210 3829147

                                                               Email:  xnk.bb@vinapaco.com.vn

-         Thời gian chào hàng chậm nhất đến hồi 11h ngày 12/02/2018

-         Liên hệ ông Lê Hữu Nghị số ĐT: 0913 508 197

Đăng lúc 06/02/2018 14:55

  • Bai Bang 2
  • CleverUP
  • Tissue SD
  • Giấy Bãi Bằng
  • watersilk