Thông báo mời thầu

Tổng công ty Giấy Việt Nam cần thuê: Dịch vụ dán nối băng tải than của Nhà máy Điện – Tổng công ty Giấy Việt Nam. Cụ thể như sau:

1. Tên hàng hóa, dịch vụ: Dịch vụ dán nối băng tải than của Nhà máy Điện – Tổng công ty Giấy Việt Nam.

2. Khối lượng công việc cần thực hiện và yêu cầu kỹ thuật:

TT

Tên vật tư, thiết bị

ĐVT

S.l

1

Dịch vụ dán nối băng tải than B600

Kích thước băng tải: B600x10mm

Mối

02

2

Dịch vụ dán nối băng tải than B650

Kích thước băng tải: B650x10mm

Mối

01

* Yêu cầu kỹ thuật:

+ Quá trình dán nối băng tải phải được thực hiện đúng với các tiêu chuẩn kỹ thuật và vận hành của thiết bị. Mối nối băng tải phải được phủ keo toàn bộ trên bề mặt dán và phải được ép thật chặt sao cho giữa hai bề mặt dán không có khe hở .

3. Các điều khoản và điều kiện thương mại:

- Hình thức hợp đồng: Trọn gói

- Địa điểm thực hiện: Tại Nhà máy Điện - Tổng công ty Giấy Việt Nam, thị trấn Phong Châu, Phù Ninh, Phú Thọ.

- Thời gian bảo hành: 12 tháng kể từ ngày hai bên lập biên bản nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng.

- Điều kiện thanh toán: Trong vòng 30 ngày kể từ khi hai bên lập biên bản nghiệm thu bàn giao đưa vào sửa dụng, Tổng công ty Giấy Việt Nam sẽ thanh toán cho nhà cung cấp đến 100% giá trị thanh lý hợp đồng.

4. Thời gian thực hiện hợp đồng: Trong vòng 60 ngày kể từ ngày hai bên ký hợp đồng.

5. Thời gian nộp báo giá: Đến 10h00 ngày 01 tháng 6 năm 2020 tại Xí nghiệp Bảo dưỡng, Tổng công ty Giấy Việt Nam, thị trấn Phong Châu, Phù Ninh, Phú Thọ. Điện thoại: 02103829637; Fax: 02103829637.

6. Thời gian mở chào hàng cạnh tranh: 10h15 phút ngày 01 tháng 6 năm 2020

Đăng lúc 27/05/2020 08:13

  • Bai Bang 2
  • CleverUP
  • Tissue SD
  • Giấy Bãi Bằng
  • watersilk