Thông báo chào hàng cạnh tranh

Tổng công ty Giấy Việt Nam có nhu cầu chào cạnh tranh về việc: Mua sắm trang thiết bị cho văn phòng, cụ thể như sau:

Tên bên chào hàng: Tổng công ty Giấy Việt Nam

Địa chỉ: Thị trấn Phong Châu, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ.

Điện thoại: 0210382755                 Fax: 02103829177

Mã số thuế: 2600357502

Nội dung thông báo chào hàng cạnh tranh:

STT

Tên thiết bị

Yêu cầu kỹ thuật

Số lượng

Bảo hành

1

Bộ máy tính bàn Đông Nam Á

CPU Intel Core I3

Màn Hình  18.5"

03

12 tháng

2

Bộ case máy tính bàn Đông Nam Á

CPU Intel Core I3

01

12 tháng

3

Laptop Dell

 

  • CPU Intel Core i5-7200U 2.5GHz - 3M

DDRAM 4GB

  • Màn hình 15.6" HD LED

01

12 tháng

4

 

Máy In Cannon 2900

 

01

12 tháng

 

Giao hàng tại Văn phòng Tổng công ty Giấy Việt Nam.

Kính mời quý Công ty/đơn vị có đầy đủ tư cách pháp nhân và năng lực tham gia chào hàng cạnh tranh cho nội dung trên gửi chào hàng đến : Văn phòng Tổng công ty  Giấy Việt Nam- Phong Châu, Phù Ninh, Phú Thọ.

-           Phone: 02103. 829755

-           Fax: 02103. 829177

Email: vp.bb@vinapaco.com.vn

Thời gian nhận chào hàng đến hết ngày14.11.2017.

Đăng lúc 11/11/2017 11:38

  • Bai Bang 2
  • CleverUP
  • Tissue SD
  • Giấy Bãi Bằng
  • watersilk