Thông báo mời thầu

Tổng công ty Giấy Việt Nam có nhu cầu mua sắm:  Mua Bộ Van điện từ hiệu cụ thể như sau:

1. PARKER LUCIFER

  Solenoid Valve Type: 341 B34

        Power supply: 220V AC 50 HZ -5 Set

-         Thời gian giao hàng chậm nhất đến ngày 30/6/2018, Giao hàng tại kho của Tổng công ty Giấy Việt Nam ( Thị trấn Phong Châu, Phù Ninh Phú Thọ);

-         Bảo hành chất lượng sản phẩm 12 tháng kể từ khi đưa vào sử dụng.

-         Điều kiện thanh toán:  trả 100% giá trị hợp đồng sau 30 đến 45 ngày kể từ ngày hoàn tất thủ tục nhập kho cho Tổng công ty Giấy Việt Nam;

     *   Kính mời các công ty/Đơn vị có đủ năng lực và tư cách pháp nhân tham gia chào giá, bản chào được gửi theo địa chỉ: Phòng XNK&TBPT

                                                               Tổng công ty Giấy Việt Nam

                                                               Fax: 0210 3829147

                                                               Email:  xnk.bb@vinapaco.com.vn

-         Thời gian chào hàng chậm nhất đến hồi 11h ngày 02/3/2018

-         Liên hệ ông Lê Hữu Nghị số ĐT: 0913 508 197

Đăng lúc 22/02/2018 15:20

  • Bai Bang 2
  • CleverUP
  • Tissue SD
  • Giấy Bãi Bằng
  • watersilk