Thông báo mời thầu

Tổng công ty Giấy Việt Nam có nhu cầu chào cạnh tranh về việc: Mua sắm Mực in văn phòng, cụ thể như sau:

Tên bên chào hàng: Tổng công ty Giấy Việt Nam

Địa chỉ: Thị trấn Phong Châu, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ.

Điện thoại: 0210382755                 Fax: 02103829177

Mã số thuế: 2600357502

Nội dung thông báo chào hàng cạnh tranh:

 

Stt

Tên vật tư,

quy cách, đặc tính kỹ thuật

Đvt

Số lượng

ghi chú

1

Hộp mực in 12A (Xuất xứ TQ)                                                                             

Hộp

60

 

 

2

Hộp mực in 05A (Xuất xứ TQ)                                                                             

Hộp

5

3

Hộp mực in  49A (Xuất xứ TQ)                                                                             

Hộp

10

4

Hộp mực in 16A/309 (Xuất xứ TQ)                                                                             

Hộp

5

 

5

Hộp mực in 15A (Xuất xứ TQ)                                                                             

Hộp

02

 

6

Mực máy in Ricoh DX4545 (Xuất xứ TQ)                                                                                                                           

Hộp

20

 

7

Cuộn giấy nến in siêu tốc (Xuất xứ TQ)                                                             

Cuộn

05

  Giao hàng tại Văn phòng Tổng công ty Giấy Việt Nam.

Kính mời quý Công ty/đơn vị có đầy đủ tư cách pháp nhân và năng lực tham gia chào hàng cạnh tranh cho nội dung trên gửi chào hàng đến : Văn phòng Tổng công ty  Giấy Việt Nam- Phong Châu, Phù Ninh, Phú Thọ (Thư chào hàng niêm phong dán kín gửi qua đường bưu điện, ghi rõ thư chào hàng Gói: Chào hàng cạnh tranh mực in văn phòng).

-           Phone: 02103. 829755

-           Fax:    02103. 829177

Email: vp.bb@vinapaco.com.vn

Thời gian nhận chào hàng đến hết ngày     01  /  6 /2020.

Đăng lúc 26/05/2020 11:17

  • Bai Bang 2
  • CleverUP
  • Tissue SD
  • Giấy Bãi Bằng
  • watersilk