Mời chào hàng cạnh tranh: Kiểm định, hiệu chuẩn các đồng hồ đo lưu lượng nước lạnh của Tổng công ty Giấy Việt Nam.

Tổng công ty Giấy Việt Nam trân trọng kính mời các nhà thầu tham dự gói dịch vụ chào hành cạnh tranh: Kiểm định, hiệu chuẩn các đồng hồ đo lưu lượng nước lạnh của Tổng công ty Giấy Việt Nam. Nội dung cụ thể như sau:          

Tên bên mời thầu: Tổng công ty Giấy Việt Nam

 Địa chỉ: Thị trấn Phong châu, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ

 Điện thoại: 02103829755         Fax: 02103829177

 Mã số thuế: 2600357502

 Nội dung thông báo mời chào hàng:

  1. Tên gói dịch vụ: Kiểm định, hiệu chuẩn các đồng hồ đo lưu lượng nước lạnh của Tổng công ty Giấy Việt Nam.

  2. Nội dung gói thầu: Kiểm định, hiệu chuẩn các đồng hồ đo lưu lượng nước lạnh của Tổng công ty Giấy Việt Nam theo bảng 01 kê kèm theo.

 3. Hình thức đấu thầu: Chào hàng cạnh tranh trong nước.

 4. Phương thức lựa chọn: Đáp ứng được các yêu cầu chào hàng, có mức giá chào thấp nhất và hồ sơ chào hàng đúng thời gian quy định của thông báo này.

  5. Thời gian thực hiện hợp đồng: Trong vòng 30 ngày.

  6. Thời gian phát hành hồ sơ chào hàng: Từ 10 giờ 00 ngày 14 tháng 11 năm 2017 đến trước 10 giờ 00 ngày 17tháng 11 năm 2017 (trong giờ hành chính).

 7. Địa điểm phát hành hồ sơ mời chào hàng và nhận hồ sơ chào hàng: Bộ phận An toàn - Phòng  Kỹ thuật – Tổng công ty Giấy Việt Nam; thị trấn Phong Châu, huyện Phù                Ninh, tỉnh Phú Thọ; Điện thoại: 0983069836.

  8. Thời điểm đóng thầu:13 giờ 00 ngày 17tháng 11 năm 2017.

 9. Hồ sơ chào hàng của các nhà thầu được mở công khai vào hồi 13 giờ 30 ngày 17 tháng 11 năm 2017, tại bộ phận An toàn – Phòng Kỹ thuật – Tổng công ty Giấy Việt Nam.

 10. Tổng công ty Giấy Việt Nam trân trọng kính mời các nhà thầu tham dự gói dịch vụ chào hành cạnh tranh vào thời điểm nêu trên./.

Danh sách kiểm định, hiệu chuẩn các đồng hồ đo lưu lượng nước lạnh của Tổng công ty Giấy Việt Nam (Xem file đính kèm)

 

Tải vềFile đính kèm
  1. danh-sach-kiem-dinh-hieu-chuan-cac-dong-ho-do-luu-luong-nuoc-lanh-cua-tong-cong-ty-giay-viet-nam
Đăng lúc 14/11/2017 10:48

  • Bai Bang 2
  • CleverUP
  • Tissue SD
  • Giấy Bãi Bằng
  • watersilk