Thông báo mời thầu: Đấu giá tiêu thụ tại chỗ gỗ Keo nguyên liệu giấy năm 2017

Công ty Lâm nghiệp Tân Thành (thuộc Tổng Công ty Giấy Việt Nam)  thông báo về việc đấu giá tiêu thụ tại chỗ gỗ Keo nguyên liệu giấy năm 2017 như sau:

1. Tài sản bán đấu giá: Gỗ keo 2m Φ ngọn > 12 cm

+ Lô 10, khoảnh 55, keo trồng năm 2010: Khối lượng: 56,7 m3. (Năm mươi sáu phẩy bẩy mét khối.).

+ Lô 4, khoảnh 55, keo trồng năm 2010: Khối lượng: 24,8 m3. (Hai mươi tư phẩy tám mét khối.).

+ Lô 9, khoảnh 55, keo trồng năm 2010: Khối lượng: 33,8 m3. (Ba mươi ba phẩy tám mét khối.).

2. Giá khởi điểm:

+ Lô 10, khoảnh 55, keo trồng năm 2010: Giá khởi điểm: 72.576.000 đồng. (Bẩy mươi hai triệu năm trăm bẩy sáu nghìnđồng chẵn)

+ Lô 4, khoảnh 55, keo trồng năm 2010: Giá khởi điểm: 31.744.000 đồng. (Ba mươi mốt triệu bẩy trăm bốn bốn nghìn đồng chẵn)

+ Lô 9, khoảnh 55, keo trồng năm 2010: Giá khởi điểm: 43.264.000 đồng. (Bốn mươi ba triệu hai trăm sáu mươi tư nghìn đồng chẵn)

3. Hình thức bán đấu giá: Đấu giá trực tiếp bằng lời nói hoặc bỏ phong bì.

4. Đối tượng được đăng ký tham gia đấu giá và nộp hồ sơ

- Các tổ chức, cá nhân có đủ năng lực và khả năng tài chính để đảm bảo việc tham gia đấu giá và tiêu thụ.

Hồ sơ bao gồm:

- Đơn tham gia đấu giá tiêu thụ tại chỗ gỗ keo NLG năm 2017.

- Giấy phép kinh doanh của tổ chức, cá nhân tham gia đấu giá tiêu thụ tại chỗ gỗ keo NLG (bản photo có công chứng).

- Chứng minh nhân dân của người chịu trách nhiệm cao nhất  tham gia đấu giá tiêu thụ tại chỗ gỗ keo NLG (bản photo có công chứng)

- Hộ khẩu thường trú, tạm trú đối với cá nhân tham gia đấu giá (bản photo có công chứng)

5. Thời gian đăng ký và tổ chức bán đấu giá:

- Thời gian đăng ký: Từ 8h30 ngày 16/11/2017 đến hết 16h00 ngày          16/11/2017.

- Thời gian tổ chức bán đấu giá: 9h30 ngày 17/11/2017

6. Địa điểm tổ chức bán đấu giá:

Tại trụ sở Công ty lâm nghiệp Tân Thành, xã Tân Thành, huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang.

7. Thời gian thông báo:

Từ ngày 13/11/2017 đến hết ngày 16/11/2017.

Tất cả các tổ chức, cá nhân có nhu cầu đến đăng ký đấu giá tại Phòng Tài chính kế toán - Công ty lâm nghiệp Tân Thành, xã Tân Thành, huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang

Số điện thoại liên hệ: 0986 220 708

          Thông báo này được niêm yết công khai tại trụ sở Công ty lâm nghiệp Tân Thành.

 

Đăng lúc 15/11/2017 10:58

  • Bai Bang 2
  • CleverUP
  • Tissue SD
  • Giấy Bãi Bằng
  • watersilk