Thông báo mời thầu: Gói thầu khai thác và vận chuyển gỗ keo NLG

 

- Tên Bên mời thầu: Chi nhánh Tổng Công ty Giấy Việt Nam – Công ty lâm nghiệp Tân Thành

Địa chỉ : Thôn 2 Tân Yên xã Tân Thành, Hàm Yên, Tuyên Quang

           Điện thoại :    : 02703 842 825                           Fax:        02703 842 399

- Tên gói thầu: Gói thầu khai thác và vận chuyển gỗ keo NLG

- Nguồn vốn: Vốn tự có của Tổng Công ty Giấy Việt Nam

- Hình thức đấu thầu: Đấu thầu hạn chế

- Thời điểm mở thầu :  từ 08 giờ 00 phút đến 8 giờ 30 phút, ngày  17 tháng 11 năm 2017 (trong giờ hành chính).

- Thời điểm đóng thầu : 8 giờ 30 phút, ngày  17  tháng 11 năm 2017

HSĐT sẽ được mở công khai vào lúc 9 giờ 00 phút (giờ Việt Nam), ngày 17  tháng 11 năm 2017, tại Hội trường Công ty lâm nghiệp Tân Thành, xã Tân Thành, huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang

Hội đồng đấu thầu kính mời đại diện của các Nhà thầu nộp HSĐT tới tham dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên.

Đăng lúc 15/11/2017 11:11

  • Bai Bang 2
  • CleverUP
  • Tissue SD
  • Giấy Bãi Bằng
  • watersilk