Thông báo mời thầu

Tổng công ty Giấy Việt Nam có nhu cầu thuê vận chuyển bột giấy từ cảng Hải Phòng về Tổng kho TCTy. Nội dung cụ thể như sau:

1. Tên gói thầu:  Vận chuyển bột giấy từ Cảng Hải Phòng về Tổng kho - Tổng công ty Giấy Việt Nam :

2. Số lượng: 2.003 tấn ( Khoảng 77 Container HC 40 feets)

3. Địa điểm giao nhận hàng:

- Địa điểm nhận hàng tại Cảng Hải Phòng.

- Địa điểm giao hàng: Tại Tổng kho – Tổng công ty Giấy Việt Nam ( Địa chỉ: Thị trấn Phong Châu, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ.)

4. Yêu cầu đối với các nhà thầu:

- Phải có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh ( hoặc giấy chứng nhận đăng ký thành lập doanh nghiệp ).

- Giấy tờ chứng minh hiện đang sở hữu 10 xe đầu kéo trở lên.

- Nhà thầu phải có tối thiểu 02 hợp đồng tương tự trong vòng 2 năm trở lại đây khối lượng vận chuyển của mỗi hợp đồng tương tự tối thiểu đạt 500 tấn trở lên.

 5. Yêu cầu về bảo hiểm: Nhà thầu phải mua bảo hiểm cho phương tiện vận tải và 100% giá trị hàng hóa vận chuyển.

 6. Thời gian nhận hồ sơ : Từ 8 giờ ngày 08/06/2018 đến 9 giờ ngày 14/6/2018 tại phòng Thị Trường – Tổng công ty giấy Việt Nam ( Địa chỉ: Thị trấn Phong Châu, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ.)

 7. Thời gian mở thầu: 9h 30 phút tại Tổng công ty giấy Việt Nam ( thị trấn Phong Châu, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ.)

Hồ sơ dự thầu của các nhà thầu phải được đựng trong phong bì dán kín, có niêm phong đến khi được mở công khai tại Tổng công ty giấy Việt Nam.

   Hồ sơ dự thầu được gửi theo địa chỉ:

  Phòng Thị Trường – Tổng công ty giấy Việt Nam.

  Địa chỉ: Thị trấn Phong Châu – Phù Ninh- Phú Thọ

  Điện thoại: 02103 827 421  Fax 02103 8290385

 

Đăng lúc 11/06/2018 18:22

  • Bai Bang 2
  • CleverUP
  • Tissue SD
  • Giấy Bãi Bằng
  • watersilk