Thông báo mời thầu

Tổng công ty Giấy Việt Nam có nhu cầu chế tạo theo mẫu bộ bạc đồng hai nửa cho các lô tẩy 542 Th 100 + 103; Phân xưởng Bột – Nhà máy Giấy – Tổng công ty Giấy Việt Nam. Cụ thể như sau:

1. Tên hàng hóa, dịch vụ: Dịch vụ khảo sát, chế tạo theo mẫu bộ bạc đồng hai nửa cho các lô tẩy 542 Th 100 + 103; Phân xưởng Bột – Nhà máy Giấy - Tổng công ty Giấy Việt Nam.

2. Khối lượng công việc cần thực hiện:

- Khảo sát tại hiện trường

- lập bản vẽ chế tạo 02 bộ bạc đồng hai nửa

* Yêu cầu kỹ thuật:

+ Vật tư, vật liệu chế tạo bộ bạc đồng hai nửa phải đảm bảo mới 100%. Có xuất xứ rõ ràng, đảm bảo các yêu cầu kỹ thuật về vật liệu đồng vàng đúc, chịu mài mòn.

+ Nhà cung cấp có thể tìm hiểu thêm về yêu cầu kỹ thuật và tiến hành khảo sát hiện trường tuyến tẩy phân xưởng Bột - Nhà máy Giấy.

3. Các điều khoản và điều kiện thương mại:

- Hình thức hợp đồng: trọn gói

- Địa điểm giao hàng: Tại Tổng công ty Giấy Việt Nam, thị trấn Phong Châu, Phù Ninh, Phú Thọ.

- Thời gian bảo hành: 12 tháng kể từ khi hai bên lập biên bản nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng.

- Điều kiện thanh toán: Từ 30 đến 45 ngày kể từ khi hai bên lập biên bản nghiệm thu bàn giao đưa vào sửa dụng, Tổng công ty Giấy Việt Nam sẽ thanh toán cho nhà cung cấp đến 95% giá trị thanh lý hợp đồng. 05 giá trị thanh lý hợp đồng còn lại Tổng công ty Giấy Việt Nam sẽ thanh toán cho nhà thầu khi nhà thầu hoàn thành trách nhiệm bảo hành. Hoặc nhà cung cấp nộp thư bảo lãnh bảo hành do một ngân hàng hoạt động hợp pháp tại Việt Nam phát hành, được chủ đầu tư chấp nhận.

4. Thời gian thực hiện hợp đồng: Trong vòng 60 ngày kể từ ngày hai bên ký hợp đồng.

5. Thời gian nộp báo giá: đến 9h30 ngày 14 tháng 8 năm 2017 tại Xí nghiệp Bảo dưỡng, Tổng công ty Giấy Việt Nam, thị trấn Phong Châu, Phù Ninh, Phú Thọ. Điện thoại: 02103829637; Fax: 02103829637.

6. Thời gian mở chào hàng cạnh tranh: 9h30 phút ngày 14 tháng 8 năm 2017.

Đăng lúc 08/08/2017 08:23

  • Bai Bang 2
  • CleverUP
  • Tissue SD
  • Giấy Bãi Bằng
  • watersilk