Thông báo chào hàng: Con dấu, chữ số

     Tổng công ty Giấy Việt Nam có nhu cầu mua sắm: Con dấu,chữ số cho phòng Kỹ thuật cụ thể như sau:

STT

Tên và Quy cách hàng hóa

ĐV

S.L

 
 

1

Con dấu kích thước 45x90mm

Handle with ribs 45x90mm handstamp Article No: 7103153535

Cái

50

 

2

Chữ cái 10mm “B”-Ribbade typer 10mm “B”Article No. 7103010011.

Cái

50

 

3

Chữ cái 10mm “P”Ribbade typer 10mm “P”Article No. 7103010025.

Cái

50

 

4

Chữ cái 10mm “U”-Ribbade typer 10mm “U”Article No. 7103010030.

Cái

50

 

5

Chữ cái 10mm “R”-Ribbade typer 10mm“R”Article No.7103010027.

Cái

50

 

6

Chữ số 10mm “1”-Ribbade typer 10mm “1”Article No. 7103010001.

Cái

50

 

7

Chữ số 10mm “2”-Ribbade typer 10mm “2”Article No. 7103010002.

Cái

50

 

8

Chữ số 10mm “3”-Ribbade typer 10mm “3”Article No. 7103010003.

Cái

50

 

9

Chữ số 10mm “4”-Ribbade typer 10mm “4”Article No. 7103010004.

Cái

50

 

10

Chữ số 10mm “5”-Ribbade typer 10mm “5”Article No. 7103010005.

Cái

50

 

11

Chữ số 10mm “7”-Ribbade typer 10mm “7”Article No. 7103010007.

Cái

50

 

-         Yêu cầu xuất xứ hàng hóa: EU

-         Thời gian giao hàng chậm nhất đến ngày 31/5/2018, Giao hàng tại kho của Tổng công ty Giấy Việt Nam ( Thị trấn Phong Châu, Phù Ninh Phú Thọ);

-         Bảo hành chất lượng sản phẩm 12 tháng kể từ khi đưa vào sử dụng.

-         Điều kiện thanh toán:  trả 100% giá trị hợp đồng sau 30 đến 45 ngày kể từ ngày hoàn tất thủ tục nhập kho cho Tổng công ty Giấy Việt Nam;

     *   Kính mời các công ty/Đơn vị có đủ năng lực và tư cách pháp nhân tham gia chào giá, bản chào được gửi theo địa chỉ: Phòng XNK&TBPT

                                                               Tổng công ty Giấy Việt Nam

         Fax: 0210 3829147                Email:  xnk.bb@vinapaco.com.vn

-         Thời gian chào hàng chậm nhất đến hồi 11h ngày 24/01/2018

-         Liên hệ ông Lê Hữu Nghị số ĐT: 0913 508 197

 

Đăng lúc 11/01/2018 10:29

  • Bai Bang 2
  • CleverUP
  • Tissue SD
  • Giấy Bãi Bằng
  • watersilk