ĐẢNG ỦY TỔNG CÔNG TY

Giới thiệu về Đảng bộ Tổng công ty

      Đảng bộ Tổng công ty Giấy Việt Nam là đảng bộ cấp trên cơ sở trực thuộc Đảng ủy khối Doanh nghiệp Trung ương được thành lập theo Quyết định số: 08 – QĐ/ĐUK ngày 11/5/2007 của Đảng ủy khối Doanh nghiệp Trung ương. Mô hình tổ chức của Đảng bộ Tổng công ty lập theo mô hình Công ty mẹ - Tổng công ty Giấy Việt Nam, gồm 31 chi, đảng bộ trực thuộc. Trong đó có:11 đảng bộ cơ sở, 7 chi bộ cơ sở, 13 chi bộ trực thuộc; có 48 chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ sở; các tổ chức đảng trực thuộc Đảng ủy Tổng công ty được thành lập theo các đơn vị hạch toán phụ thuộc (04 Công ty, 03 Chi nhánh, 02 Ban Quản lý dự án), đơn vị sự nghiệp (01 Viện, 01 Trường), đơn vị hạch toán báo sổ (03 Nhà máy, 03 Xí nghiệp) và các phòng, ban chức năng (13 phòng chức năng) của Tổng công ty, hoạt động trên địa bàn 6 tỉnh, thành: Phú Thọ, Hà Nội, Quảng Ninh, Đà Nẵng, Thành phố Hồ Chí Minh, Long An. Riêng đối với các tổ chức Đảng ở các Công ty Lâm nghiệp là đơn vị thành viên của Tổng công ty Giấy Việt Nam do tính chất đặc thù hoạt động sản xuất kinh doanh lâm nghiệp có liên quan đến quản lý đất đai, bảo vệ rừng, nên tổ chức đảng trực thuộc cấp ủy địa phương nơi đơn vị đứng chân.

      Tổng số đảng viên trong toàn Đảng bộ (tính đến ngày 01/8/2013) là 1.086 Đảng viên; Ban chấp hành Đảng bộ Tổng công ty Giấy Việt Nam có 27 đồng chí, Ban Thường vụ 09 đồng chí, trong đó có: Bí thư, 02 Phó Bí thư (01 đồng chí Phó Bí thư chuyên trách; đồng chí Bí thư Đảng ủy nghỉ chế độ từ 01/04/2013); các cơ quan tham mưu của Đảng ủy Tổng công ty Giấy Việt Nam gồm: Văn phòng, Ban Tổ chức, Ủy ban kiểm tra, Ban Tuyên giáo, Ban Dân vận. Cán bộ chuyên trách công tác đảng có 06 đồng chí: Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Phó Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra, Chánh Văn phòng Đảng ủy, Phó Chánh Văn phòng Đảng ủy, Phó Ban Dân vận, chuyên viên văn phòng Đảng ủy.

      Đảng bộ Tổng công ty Giấy Việt Nam có chức năng lãnh đạo và kiểm tra giám sát các mặt công tác của các tổ chức đảng trực thuộc; lãnh đạo nhiệm vụ chính trị, công tác tổ chức, cán bộ, các đoàn thể quần chúng và phối hợp xây dựng đảng trong toàn Tổng công ty nhằm tổ chức, giáo dục, động viên cán bộ đảng viên và công nhân viên hoàn thành nhiệm vụ được giao, xây dựng đảng bộ trong sạch, vững mạnh, gắn với xây dựng Tổng công ty, các đoàn thể quần chúng vững mạnh, giữ vững vị trí then chốt của doanh nghiệp Nhà nước trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

* Những thành tích đã đạt được: Từ năm 2007 đến nay được Đảng ủy khối Doanh nghiệp Trung ương tặng các danh hiệu: Cờ 3 năm liên tục đạt trong sạch vững mạnh tiêu biểu; Cờ lãnh đạo Tổng công ty vượt qua khó khăn, thách thức hoàn thành tốt nhiệm vụ nhiệm kỳ 2007 – 2010; Bằng khen có thành tích trong cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; Bằng khen có thành tích trong thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” từ năm 2007 đến năm 2010.

 

CÁC BAN THAM MƯU CỦA

ĐẢNG ỦY TỔNG CÔNG TY GIẤY VIỆT NAM

 

I. VĂN PHÒNG ĐẢNG ỦY:

1. Đ/c Ngô Thị Thu Hằng     Chánh văn phòng

2. Đ/c Đào Ngọc Cường        Phó Chánh văn phòng

3. Đ/c Lê Thanh Huyền        Cán bộ văn phòng

 

II. BAN TỔ CHỨC

1. Đ/c Nguyễn Văn Hòa       Trưởng ban

2. Đ/c Ngô Thị Thu Hằng      Phó ban thường trực

3. Đ/c Đào Ngọc Cường       Ủy viên

4. Đ/c Trần Quốc Vượng      Ủy viên

5. Đ/c Lê Thanh Huyền        Ủy viên

 

III. ỦY BAN KIỂM TRA

1. Đ/c Trần Văn Nghiêm      Chủ nhiệm UBKT

2. Đ/c Nguyễn Tuấn Anh     Phó chủ nhiệm UBKT

3. Đ/c Trần Đăng Khánh      Ủy viên

4. Đ/c Hà Thế Anh               Ủy viên

5. Đ/c Nguyễn Tuấn Minh    Ủy viên

6. Đ/c Vũ Quang Tùng         Ủy viên

7. Đ/c Thẩm Thị Hồng          Ủy viên

 

IV. BAN TUYÊN GIÁO

1. Đ/c Nguyễn Việt Đức       Trưởng ban

2. Đ/c Nguyễn Anh Tuấn      Phó ban

3. Đ/c Khúc Văn Quý            Ủy viên

4. Đ/c Nguyễn Đức Chí         Ủy viên

5. Đ/c Lê Thị Cẩm Thạch       Ủy viên

 

V. BAN DÂN VẬN

1. Đ/c Nguyễn Xinh               Trưởng ban

2. Đ/c Trần Quốc Vượng        Phó ban

3. Đ/c Vũ Thị Kim Hoa            Ủy viên

4. Đ/c Tô Mai Hồng                Ủy viên

5. Đ/c Bùi Đức Trịnh              Ủy viên

Đăng lúc 27/08/2013 16:15

  • Bai Bang 2
  • CleverUP
  • Tissue SD
  • Giấy Bãi Bằng
  • watersilk