TẦM NHÌN, SỨ MỆNH, GIÁ TRỊ CỐT LÕI

1.Tầm nhìn:

Tổng công ty Giấy Việt Nam phấn đấu phát triển bền vững thành một Tổng công ty hàng đầu về sản xuất bột giấy và giấy trong khu vực ASEAN vào năm 2020.

2. Sứ mệnh:

- Tiếp tục phát huy những giá trị truyền thống được các thế hệ CBCNV Tổng công ty xây dựng, vun đắp.

- Duy trì sản xuất bền vững, không ngừng gia tăng lợi ích cho CBCNV, cổ đông, khách hàng và đóng góp ngày càng nhiều cho cộng đồng, xã hội.

3. Giá trị cốt lõi: TRÁCH NHIỆM,  SÁNG TẠO, ĐOÀN KẾT, CHẤT LƯỢNG

 

4. Triết lý kinh doanh:

- Hiệu quả, bền vững;

- Đoàn kết, hợp tác và trách nhiệm với xã hội;

- Sự thịnh vượng của khách hàng là sự thành công của VINAPACO.

Đăng lúc 26/08/2013 08:11

Tin mới:

  • Bai Bang 2
  • CleverUP
  • Tissue SD
  • Giấy Bãi Bằng
  • watersilk