Thương hiệu

Logo Tổng công ty:

                             Thương hiệu Giấy Bãi Bằng:

                            

Thương hiệu giấy photocopy cao cấp CleverUp:

Thương hiệu giấy Tissue:

                                    

Đăng lúc 26/08/2013 08:21

  • Bai Bang 2
  • CleverUP
  • Tissue SD
  • Giấy Bãi Bằng
  • watersilk