Danh sách các thí sinh đã trúng tuyển kỳ thi tuyển dụng lao động vào làm việc tại Tổng công ty Giấy Việt Nam

Tổng công ty Giấy Việt Nam thông báo danh sách các thí sinh đã trúng tuyển kỳ tuyển dụng lao động vào làm việc tại các đơn vị: Nhà máy Giấy, Nhà máy Điện, Nhà máy Hóa chất, Xí nghiệp vận tải, Xí nghiệp Bảo dưỡng (có danh sách kèm theo).

Nội dung chi tiết xem file đính kèm

Tải vềFile đính kèm
  1. ds-trung-tuyen
Đăng lúc 18/04/2017 15:29

  • Bai Bang 2
  • CleverUP
  • Tissue SD
  • Giấy Bãi Bằng
  • watersilk