Lấy ý kiến về dự thảo Bộ luật Dân sự (sửa đổi).

Toàn văn nội dung Dự thảo Bộ luật Dân sự (sửa đổi) các đơn vị tổ chức lấy ý kiến theo kế hoạch số 50/KH-GVN.PT ngày 17/3/2015 của Tổng công ty.

Các ý kiến đóng góp của các đơn vị đề nghị gửi thư về Văn phòng Tổng công ty theo địa chỉ email: vp.bb@vinapaco.com.vn

với tiêu đề: ĐÓNG GÓP Ý KIẾN VÀO DỰ THẢO BỘ LUẬT DÂN SỰ (SỬA ĐỔI)) hoặc phản hồi trực tiếp tại phần LIÊN HỆ trên website.

Download dội dung dự thảo Bộ luật Dân sự (sửa đổi) tại ĐÂY./.

Đăng lúc 23/03/2015 13:54

  • Bai Bang 2
  • CleverUP
  • Tissue SD
  • Giấy Bãi Bằng
  • watersilk