Thông báo về việc đấu giá tiêu thụ gỗ nguyên liệu giấy (cây đứng) tại chỗ năm 2020 Công ty Lâm nghiệp Tam Thanh

Kính gửi:

- Tổng công ty Giấy Việt Nam;

- Ủy ban nhân dân các xã: Vạn Xuân, Thọ Văn, Lam Sơn, huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ;

- Các tổ chức, cá nhân trong và Công ty;

- Các đội sản xuất trong Công ty.

 

 

Căn cứ Quyết định số 390/QĐ-GVN.HN ngày 21 tháng 11 năm 2014 về việc ban hành Quy chế Tiêu thụ gỗ NLG tại chỗ của Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty Giấy Việt Nam;

Căn cứ phương án khai thác, vận chuyển, tiêu thụ gỗ nguyên liệu giấy số 19/PATT- CTLNTT, ngày 10 tháng 2 năm 2020 của Công ty Lâm nghiệp Tam Thanh đã được Tổng công ty Giấy Việt Nam phê duyệt;

Căn cứ biên bản họp số  71 /BB-TCHC ngày 25/5/2020 của Hội đồng giá Công ty Lâm nghiệp Tam Thanh, về việc tiêu thụ gỗ nguyên liệu giấy tại chỗ(cây đứng) năm 2020;

Công ty lâm nghiệp Tam Thanh thông báo đấu giá tiêu thụ rừng keo nguyên liệu giấy tại chỗ (cây đứng) năm 2020 lần 4 như sau:

  1. 1.     Nội dung đấu giá:

- Đấu giá tiêu thụ rừng keo nguyên liệu giấy tại chỗ lần 4: 16.471,8 m3; củi: 2.109,2 ster được chia thành 21 (Hai mươi mốt) gói.

          - Giá khởi điểm của 21 gói như sau:

Gói

Địa điểm

Sản lượng gỗ dự kiến (m3)

Khối lượng củi dự kiến                   (Ster)

 Đơn giá cơ sở tính giá khởi điểm (đồng)

 Thành tiển                (đồng)

 Tiền đạt cọc (5%)                làm tròn

 
 
 
 

Gói 1

Đội 2

813,1

95,9

1.019.000

828.548.900

41.500.000

 

Gói 2

"

669,6

83,4

1.052.000

704.419.200

35.200.000

 

Gói 3

"

741,4

95,0

1.037.000

768.831.800

38.500.000

 

Gói 4

"

503,9

68,8

916.000

461.572.400

23.100.000

 

Gói 5

"

431,0

55,9

911.000

392.641.000

19.600.000

 

Gói 6

"

766,7

94,1

941.000

721.464.700

36.100.000

 

Gói 7

"

452,0

56,8

1.044.000

471.888.000

23.600.000

 

Gói 8

"

761,2

94,0

1.033.000

786.319.600

39.400.000

 

Gói 9

"

765,0

94,2

1.047.000

800.955.000

40.100.000

 

Gói 10

"

558,3

69,8

1.045.000

583.423.500

29.200.000

 

Gói 11

"

597,5

75,6

1.040.000

621.400.000

31.100.000

 

Gói 12

"

706,1

83,5

1.048.000

739.992.800

37.000.000

 

Gói 13

"

735,4

97,1

1.042.000

766.286.800

38.400.000

 

Gói 14

"

947,6

129,6

962.000

911.591.200

45.600.000

 

Gói 15

"

1.502,6

179,0

1.058.000

1.589.750.800

79.500.000

 

Gói 16

"

844,0

113,9

1.018.000

859.192.000

43.000.000

 

Gói 17

"

1.857,8

219,0

1.025.000

1.904.245.000

95.200.000

 

Gói 18

"

1.073,6

138,4

964.000

1.034.950.400

51.800.000

 

Gói 19

"

674,7

113,7

977.000

659.181.900

33.000.000

 

Gói 20

"

766,1

110,4

984.000

753.842.400

37.700.000

 

Gói 21

"

304,2

41,1

966.000

293.857.200

14.700.000

 

cộng

 

16.471,8

2.109,2

1.011.083

16.654.354.600

833.300.000

 

 

2. Đối tượng đăng ký:

          Là tổ chức, cá nhân trong và ngoài cơ quan có đủ năng lực và khả năng tài chính để đảm bảo trong việc tham gia đấu giá.

          3. Thời gian đăng ký và nộp hồ sơ:

Thời gian xem tài sản: Kể từ ngày 26 tháng 5 năm 2020 đến hết ngày 01 tháng 6 năm 2020.

Thời gian nộp và nhận hồ sơ: Kể từ ngày 01 tháng 6 năm 2020 đến hết ngày 08 tháng 6 năm 2020.

          Hồ sơ bao gồm:

          - Đơn xin tham gia đấu giá tiêu thụ rừng keo nguyên liệu giấy tại chỗ năm 2020.

          - Phô tô công chứng Giấy phép kinh doanh của Tổ chức; sổ hộ khẩu của cá nhân tham gia đấu giá tiêu thụ rừng keo nguyên liệu giấy tại chỗ.

          - Phô tô công chứng chứng minh thư nhân dân của người chịu trách nhiệm cao nhất tham gia đấu giá tiêu thụ rừng keo nguyên liệu giấy tại chỗ.

          Mọi thủ tục khác xin liên hệ và nộp hồ sơ tại Phòng TCHC, Phòng TCKT Công ty Lâm nghiệp Tam Thanh(Địa chỉ: Xã Cổ Tiết (Nay là xã Vạn Xuân) – huyện Tam Nông – tỉnh Phú Thọ).

          Số Điện thoại: 0977414134 gặp ông Bùi Chí Thanh - Kế toán trưởng hoặc 0983823162 gặp ông Hà Doãn Nho - Trưởng phòng Tổ chức hành chính)

          4. Tiền mua hồ sơ và đặt cọc tham gia đấu giá:

          4.1. Tiền mua hồ sơ:

- Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá là: 300.000,0 đồng/01bộ/01gói thầun         ( Viết bằng chữ: Ba trăm nghìn đồng chẵn trên một bộ trên một gói thầu)

          - Nộp bằng tiền mặt tại phòng TCKT Công ty Lâm nghiệp Tam Thanh bắt đầu từ ngày nộp hồ sơ đấu giá.

          4.2. Tiền đặt cọc tham gia đấu giá:

          - Tiền đặt cọc đăng ký tham gia đấu giá bằng 5% giá trị của gói thầu tham gia đấu giá. Khoản tiền này được chuyển khoản vào tài khoản của Công ty lâm nghiệp Tam Thanh, dưới hình thức tiền đồng Việt Nam.

Số tài khoản: 4211 000 000 0239; Ngân hàng TMCP đầu tư & Phát triển Phú Thọ.

          -Trường hợp người tham gia đấu giá mua được tài sản thì khoản tiền đặt trước được trừ vào giá mua tài sản, nếu không mua được tài sản thì khoản tiền đặt trước được trả lại cho người nộp ngay sau khi phiên bán đấu giá kết thúc, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.

          5. Địa điểm mở đấu thầu:

          Tại Văn phòng Công ty lâm nghiệp Tam Thanh Địa chỉ: xã Cổ Tiết (Nay là xã Vạn Xuân) – huyện Tam Nông – tỉnh Phú Thọ. Thời gian bắt từ 08giờ 30 phút sáng ngày 09 tháng 6 năm 2020.

          Vậy, Công ty lâm nghiệp Tam Thanh thông báo đến các tổ chức cá nhân trong và ngoài Công ty có nhu cầu, đăng ký tham gia đấu giá tiêu thụ rừng keo nguyên liệu giấy tại chỗ được biết./.

Đăng lúc 26/05/2020 13:32

  • Bai Bang 2
  • CleverUP
  • Tissue SD
  • Giấy Bãi Bằng
  • watersilk