Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu

Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Nghiên cứu xây dựng các giải pháp kỹ thuật nhằm ổn định và nâng cao chất lượng bột giấy tẩy trắng tại Phân xưởng Bột - Nhà máy Giấy (Xem File đính kèm)

Tải vềFile đính kèm
  1. 14-2-qd-phe-duyet-goi-4-4-
Đăng lúc 23/01/2018 14:44

  • Bai Bang 2
  • CleverUP
  • Tissue SD
  • Giấy Bãi Bằng
  • watersilk