Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu

Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Nghiên cứu xây dựng giải pháp kỹ thuật sử dụng phù hợp các loại bột giấy trong quá trình sản xuất giấy in, giấy viết tại Nhà máy giấy - Tổng công ty Giấy Việt Nam. (Xem File đính kèm)

 

Tải vềFile đính kèm
  1. 14-2-qd-phe-duyet-goi-2-2-
Đăng lúc 23/01/2018 14:49

  • Bai Bang 2
  • CleverUP
  • Tissue SD
  • Giấy Bãi Bằng
  • watersilk