Thông báo Kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu: Cung cấp dịch vụ vận tải bốc xếp hàng hóa tại Tổng công ty Giấy Việt Nam năm 2019

 Nội dung: Theo file đính kèm

Tải vềFile đính kèm
  1. thong-bao-ket-qua-lua-chon-nha-thau
Đăng lúc 29/03/2019 10:24

  • Bai Bang 2
  • CleverUP
  • Tissue SD
  • Giấy Bãi Bằng
  • watersilk