THÔNG BÁO MỜI THẦU VÀ MUA SẮM

Tổng công ty Giấy Việt Nam trân trọng thông báo:

Tất cả các thông tin mời thầu, chào hàng, mua sắm... của Tổng công ty Giấy Việt Nam sẽ được cập nhật thường xuyên trong mục "Thông tin mua sắm thường xuyên" trên website của Tổng công ty tại địa chỉ: www.vinapaco.com.vn

 

VPBB

 

 

Đăng lúc 08/07/2016 10:35

  • Bai Bang 2
  • CleverUP
  • Tissue SD
  • Giấy Bãi Bằng
  • watersilk