Thông báo tổ chức bán đấu giá cổ phần của Tổng công ty tại Công ty cổ phần Công đoàn Bãi Bằng

Căn cứ Quyết định số Quyết định số 284/QĐ-GVN.HN ngày 20 tháng 08 năm 2015 của Hội đồng thành viên Tổng công ty Giấy Việt Nam thông báo tổ chức bán đấu giá cổ phần của Tổng công ty tại Công ty cổ phần Công đoàn Bãi Bằng, Ban Tổ chức bán đấu giá cổ phần xin thông báo như sau:

1. Tên doanh nghiệp bán cổ phần: Công ty cổ phần Công đoàn Bãi Bằng

2. Địa chỉ: Khu 8, xã Phù Ninh, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ.

Điện thoại: 02103761198 - Fax: 02103761198               

3. Ngành nghề kinh doanh:

- Sản xuất bột giấy, giấy và bìa;

- Tái chế phế liệu;

- Sản xuất giấy nhăn, bìa nhăn, bao bì từ giấy và bìa;

- Sản xuất các sản phẩm khác từ giấy và bìa chưa được phân vào đâu;

- Sản xuất phân bón và hợp chất nitơ;

- Sản xuất hàng may sẵn (trừ trang phục);

- May trang phuc (trừ trang phục từ da lông thú);

- Bán buôn vải, hàng may sẵn, giầy dép;

- Các ngành nghề kinh doanh khác được quy định trong Giấy phép đăng ký kinh doanh.

4. Vốn điều lệ: 3.000.000.000 đồng

5. Số lượng cổ phần đấu giá: 10.000 cổ phần

6. Mệnh giá: 100.000 đồng/cổ phần

7. Giá khởi điểm: 100.000 đồng/cổ phần

8. Bước giá: 1.000 đồng

9. Bước khối lượng: 10 cổ phần

10. Điều kiện tham gia đấu giá: Tổ chức và cá nhân đủ điều kiện theo Quy định tại Quy chế bán đấu giá cổ phần của Tổng công ty Giấy Việt Nam tại Công ty cổ phần Công đoàn Bãi Bằng.

11. Thời gian hoàn thành thủ tục đăng ký và nộp tiền đặt cọc: Từ 09h30 ngày 18/09/2015 đến 15h30 ngày 14/10/2015.

12. Thời gian nhận phiếu đăng ký mua: Theo Quy chế bán đấu giá cổ phần của Tổng công ty Giấy Việt Nam tại Công ty cổ phần Công đoàn Bãi Bằng.

13. Địa điểm và thời gian tổ chức đấu giá:

Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam

Địa chỉ: Tầng 12, Tòa nhà Vietcombank, 198 Trần Quang Khải, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Thời gian: 09h30 ngày 16/10/2015.

14. Thời gian nộp tiền cọc và hoàn trả tiền cọc cho NĐT không trúng đấu giá: Theo Quy chế bán đấu giá cổ phần của Tổng công ty Giấy Việt Nam tại Công ty cổ phần Công đoàn Bãi Bằng.

Nhà đầu tư tham gia đấu giá mua cổ phần tham khảo  TẠI ĐÂY

Đăng lúc 22/09/2015 14:06

  • Bai Bang 2
  • CleverUP
  • Tissue SD
  • Giấy Bãi Bằng
  • watersilk