Thông báo về việc thay đổi tên gọi và con dấu

Theo Quyết định 345/QĐ-CĐCT ngày 23/12/2013 của Công đoàn Công thương Việt Nam, Công đoàn Giấy và Bột Giấy Việt Nam được đổi tên thành Công đoàn Tổng công ty Giấy Việt Nam


(Xem thông báo đính kèm)

Tải vềFile đính kèm
  1. thong-bao
Đăng lúc 28/02/2014 11:00

  • Bai Bang 2
  • CleverUP
  • Tissue SD
  • Giấy Bãi Bằng
  • watersilk