Thông báo kế hoạch thi tuyển dụng lao động năm 2018

Xin vui lòng xem file đính kèm tại đây

Tải vềFile đính kèm
Đăng lúc 24/08/2018 18:36

  • Bai Bang 2
  • CleverUP
  • Tissue SD
  • Giấy Bãi Bằng
  • watersilk