Đại hội Đảng bộ Tổng công ty Giấy Việt Nam lần thứ II, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Tổng công ty Giấy Việt Nam đã tổ chức thành công Đại hội đại biểu lần thứ II, nhiệm kỳ 2015-2020 trong thời gian 2 ngày 05-06/8/2015 với sự tham gia của 149 đại biểu chính thức.

Đại hội vinh dự được đón đồng chí Nguyễn Quang Dương, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương và các đồng chí lãnh đạo Ban Dân vận, Ban Tổ chức, UBKT Đảng ủy Khối, các đồng chí đại diện tổ công tác chỉ đạo đại hội của Đảng ủy Khối về dự và chỉ đạo đại hội. Đại hội đã thông qua Báo cáo chính trị, báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2010-2015 và đóng góp ý kiến vào văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và văn kiện Đại hội Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương lần thứ II, nhiệm kỳ 2015-2020.

Trong nhiệm kỳ qua, công tác lãnh đạo, thực hiện nhiệm vụ chính trị tại Tổng công ty đã đạt được nhiều kết quả quan trọng. Về kết quả thực hiện một số chỉ tiêu kinh tế chủ yếu: Giá trị sản xuất công nghiệp tăng bình quân 3,6%/năm; Doanh thu tăng bình quân 10,7%/năm; Thu nhập của người lao động tăng bình quân 4,1%/năm. Về công tác xây dựng đảng: Chi, đảng bộ đạt TSVM  năm sau cao hơn năm trước, Đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt trên 70%/năm, liên tuc các năm Đảng bộ Tông công ty đều được xếp loại Đảng bộ TSVM tiêu biểu, được Đảng ủy Khối DN TW tặng Bằng khen.

Đại hội đã nêu phương hướng nhiệm vụ và các giải pháp chủ yếu nhiệm kỳ 2015-2020 và bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Tổng công ty khóa II, nhiệm kỳ 2015-2020 gồm 29 đồng chí; tại Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Đảng bộ Tổng công ty đã bầu Ban Thường vụ Đảng ủy gồm 9 đồng chí, đồng chí Hoàng Quốc Lâm được bầu tái cử giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy, đồng chí Vũ Thanh Bình và đồng chí Trần Văn Nghiêm được bầu tái cử giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng ủy và bầu Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy gồm 7 đồng chí, đồng chí Nguyễn Quế Sơn được bầu giữ chức vụ Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Tổng Công ty nhiệm kỳ 2015-2020.

Đại hội kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên và người lao động trong toàn Đảng bộ tiếp tục phát huy truyền thống, đoàn kết, khắc phục khó khăn, nêu cao tinh thần chủ động, sáng tạo, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, quyết tâm phấn đấu hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội lần thứ II của Đảng bộ Tổng Công ty Giấy Việt Nam đã đề ra, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ II của Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương.

Một số hình ảnh tại Đại hội

Văn nghệ chào mừng Đại Hội

 

Đoàn chủ tịch

 Đồng chí Hoàng Quốc Lâm - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV TCty Giấy Việt Nam nhận hoa chúc mừng Đại hội của Đảng ủy khối DNTW

 Đại biểu bỏ phiếu bầu Ban chấp hành nhiệm kỳ 2015 - 2020

Toàn cảnh Đại hội

 

 

VPĐU 

Đăng lúc 07/08/2015 14:48

  • Bai Bang 2
  • CleverUP
  • Tissue SD
  • Giấy Bãi Bằng
  • watersilk