Đảng ủy Tổng công ty Giấy Việt Nam tổ chức lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới năm 2014

Ngày 16/6/2014 tại hội trường Trường Cao đẳng nghề công nghệ Giấy và Cơ điện, Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng công ty Giấy Việt Nam đã khai mạc lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới năm 2014. Tham dự lớp học có 47 đồng chí là đảng viên dự bị của 29 chi, đảng bộ trực thuộc Đảng ủy Tổng công ty.

Đồng chí Trần Văn Nghiêm - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Tổng công ty Giấy Việt Nam đã đến dự và phát biểu khai mạc lớp học, đồng chí nhấn mạnh: Mục đích của lớp học nhằm giúp cho các đồng chí đảng viên mới hiểu được những kiến thức cơ bản, cốt lõi về chủ nghĩa Mác-Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh; về những vấn đề cơ bản của đường lối cách mạng Việt Nam và về nhiệm vụ của người đảng viên; Trên cơ sở đó, mỗi đảng viên mới phấn đấu, rèn luyện, để trở thành đảng viên chính thức, xứng đáng danh hiệu đảng viên đảng cộng sản Việt Nam. 

Tại lớp học, các học viên sẽ được nghiên cứu 9 chuyên đề do các giảng viên của Trung tâm bồi dưỡng lý luận chính trị huyện Phù Ninh truyền đạt. Lớp học bế mạc vào ngày 19 tháng 6 năm 2014.

VP ĐẢNG ỦY

Đăng lúc 16/06/2014 14:12

  • Bai Bang 2
  • CleverUP
  • Tissue SD
  • Giấy Bãi Bằng
  • watersilk