Khai mạc lớp Bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới năm 2017

Ngày 28/8/2017, Ban thường vụ Đảng ủy Tổng công ty Giấy Việt Nam tổ chức khai mạc Lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới năm 2017.

Tham gia lớp bồi dưỡng có 28 học viên đến từ các chi, đảng bộ trực thuộc đảng bộ Tổng công ty. Mục đích của lớp học nhằm giúp cho các đồng chí đảng viên mới hiểu được những kiến thức cơ bản, cốt lõi về chủ nghĩa Mác – Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh; về những vấn đề cơ bản của đường lối cách mạng Việt Nam và về nhiệm vụ của người đảng viên. Trên cơ sở đó, mỗi đảng viên mới xây dựng kế hoạch phấn đấu, rèn luyện để trở thành đảng viên chính thức, xứng đáng danh hiệu đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam.

Đồng chí Nguyễn Thị Kim Hoa – Phó giám đốc Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện Phù Ninh truyền đạt nội dung.

 Lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới năm 2017 được diễn ra từ ngày 28/8 đến hết ngày 31/8/2017.

BBT

Đăng lúc 28/08/2017 16:09

  • Bai Bang 2
  • CleverUP
  • Tissue SD
  • Giấy Bãi Bằng
  • watersilk