Công đoàn Vinapaco: Hoạt động sáng tạo, nội dung thiết thực

Ngoài việc thực hiện tốt chức năng đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của CNVCLĐ năm 2016, Công đoàn Tổng công ty tham gia quản lý, phối hợp tổ chức các phong trào quần chúng hiệu quả, nhiều hình thức tuyên truyền, giáo dục, xây dựng đội ngũ CNVCLĐ, củng cố, xây dựng công đoàn các cấp xây dựng vững mạnh.., kết quả góp phần cùng Tổng Công ty Giấy Việt Nam hoàn thành các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh, đảm bảo tất cả người lao động có đủ việc làm thu nhập ổn định. Đặc biệt Công đoàn Tổng Công ty đã bám sát và tổ chức triển khai hiệu quả 5 chương trình công tác toàn khóa của Công đoàn Công Thương Việt Nam. Công đoàn Tổng công ty hiện đang quản lý, chỉ đạo trực tiếp 38 công đoàn cơ sở, 6 cơ sở thành viên, 14 công đoàn bộ phận trực thuộc. Tổng số lao động hơn 5.500 người, năm 2016 thu nhập bình quân của người lao động là hơn 6 triệu đồng/ người/tháng.

 

Công đoàn Tổng Công ty Giấy Việt Nam nhận Cờ thi đua của Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam.

Năm 2016, Ban Thường vụ Công đoàn Tổng Công ty đã phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, lựa chọn những vấn đề trọng tâm, cụ thể hóa bằng chương trình kế hoạch phù hợp với đặc điểm tình hình thực tế, chỉ đạo sát sao các cấp công đoàn. Các hoạt động tiếp tục chủ yếu hướng về cơ sở, giàu tính nhân văn nhất là trong những dịp đặc biệt như Tháng công nhân, Tết Nguyên Đán. Trước những khó khăn bất lợi mà đơn vị phải đổi mặt, ngay từ những ngày đầu triển khai nhiệm vụ Công đoàn Tổng Công ty đã phối hợp với Ban Tổng giám đốc phát động mạnh mẽ các phong trào thi đua (Lao động giỏi, Lao động sáng tạo) hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh, gắn với thực hành tiết kiệm chống lãng phí… Với các quy chế khuyến khích khen thưởng hợp lý CBCNVCLĐ toàn ngành hăng hái tham gia với nhiều ý tưởng sáng kiến khả thi, ứng dụng thực tế mang lại hiệu quả cao, góp phần giải quyết nhanh những khó khăn trong sản xuất. 16 sáng kiến được xét duyệt của năm 2016 của Ngành đã tạo ra giá trị làm lợi là gần 1 tỷ đồng, đặc biệt khối Công ty mẹ (Tổng công ty Giấy Việt Nam) đã thực hành tiêt giảm được hơn 54 tỷ đồng chi phí.

Các tập thể nhận bằng khen của Công đoàn Công Thương VN

Ghi nhận và biểu dương những thành tích của công tác công đoàn, năm 2016, Công đoàn Tổng công ty và nhiều công đoàn cơ sở, trực thuộc đã vinh dự nhận được nhiều danh hiệu tự hào: 2 Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ (cá nhân lao động giỏi); Cờ thi đua xuất sắc toàn diện của Tổng liên đoàn lao động Việt Nam (2 tập thể); Bằng khen của Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam (3 tập thể và 8 cá nhân); Cờ thi đua xuất sắc toàn diện, Bằng khen… của Công đoàn Công Thương Việt Nam…

Các cá nhân nhận bằng khen của Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam.

Ông Nguyễn Xinh – Chủ tịch Công đoàn Tổng Công ty Giấy Việt Nam chia sẻ, hoạt động công đoàn và phong trào CNVCLĐ của đơn vị hiện vẫn còn một số khó khăn như việc thực hiện quy chế dân chủ ở một số đơn vị còn hạn chế, thể hiện trong xây dựng và ký kết thỏa ước Lao động tập thể chất lượng chưa cao, việc tổ chức đối thoại định kỳ tại nơi làm việc chất lượng không cao, chưa đảm bảo về mặt thời gian theo quy định…ông Xinh đồng thời cho biết giai đoạn tới để đồng hành cùng chuyên môn cùng ngành Giấy vượt qua khó khăn, bên cạnh chăm lo đời sống, đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao đông, Công đoàn Tổng Công ty sẽ tiếp tục tổ chức hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, tạo việc làm nâng cao thu nhập… đồng thời nhân rộng các điển hình tiên tiến…

Tin Công Đoàn

Đăng lúc 03/02/2017 13:02

  • Bai Bang 2
  • CleverUP
  • Tissue SD
  • Giấy Bãi Bằng
  • watersilk