Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác

Thực hiện Kế hoạch 41-KH/ĐTNK-TG ngày 07/3/2014 của Ban Chấp hành Đoàn Khối Doanh nghiệp Trung ương, Ban Thường vụ Đoàn Khối đã tổ chức “Liên hoan Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác - Khối Doanh nghiệp Trung ương lần thứ III” trong 2 ngày 27,28/5/2014 tại Thủ đô Hà Nội với sự tham của 60 đại biểu Thanh niên tiên tiến tiêu biểu trong Khối Doanh nghiệp Trung ương.

Đoàn Thanh niên Tổng công ty Giấy Việt Nam có 02 đại biểu vinh dự được tuyên dương tại Liên hoan Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác - Khối Doanh nghiệp Trung ương lần thứ III là: Đồng chí Vũ Bá Thành – Cán bộ Đoàn tiêu biểu và Đồng chí Đào Minh Thức – Tình nguyện viên tiêu biểu.

Tham gia Liên hoan, Các đại biểu đã được tham dự các chương trình: Hội nghị chuyên đề phát triển Đảng viên trẻ trong Khối Doanh nghiệp Trung ương; gặp gỡ Lãnh đạo Đảng, Nhà nước; báo công và vào Lăng viếng Bác; Liên hoan thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác, …

Đây thực sự là diễn đàn, là dịp để động viên, khuyến khích, cổ vũ cán bộ, đoàn viên thanh niên trong Khối Doanh nghiệp Trung ương thi đua lao động sáng tạo, phát huy tinh thần xung kích của tuổi trẻ góp phần cho sự phát triển của doanh nghiệp và Đất nước; đồng thời tuyên dương, khen thưởng, nhân rộng những cách làm sáng tạo, những mô hình hay, những điển hình tiên tiến trong học tập, lao động và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Một số hình ảnh tại Liên hoan Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác - Khối Doanh nghiệp Trung ương lần thứ III

 

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm với Chủ tịch nước và Lãnh đạo Đảng ủy Khối DNTW tại Phủ chủ tịch

Chủ tịch nước gặp mặt, tặng kỷ niệm chương cho Đ/c Đào Minh Thức – Phân xưởng Cơ khí, Xí nghiệp Bảo dưỡng.

Chủ tịch nước gặp mặt, tặng kỷ niệm chương cho Đ/c Vũ Bá Thành – Xí nghiệp Bảo dưỡng.

Các đại biểu làm Lễ báo công và vào lăng viếng Bác

Các đại biểu tham dự Liên hoan Thanh niên tiên tiến

 

Anh Tuấn

Đăng lúc 03/06/2014 11:02

  • Bai Bang 2
  • CleverUP
  • Tissue SD
  • Giấy Bãi Bằng
  • watersilk