Đào tạo nghiệp vụ thống kê lao động, tiền lương

Tổng công ty Giấy Việt Nam tổ chức lớp đào tạo “ Nghiệp vụ thống kê lao động tiền lương” cho 40 học viên tại các đơn vị thuộc Tổng công ty tại khu vực Thị trấn Phong Châu, Phù Ninh, Phú Thọ từ ngày 30/10 đến ngày 3/11/2017.

Chương trình đào tạo tập trung vào 3 chuyên đề: Thống kê lao động trong doanh nghiệp, thống kê thu nhập của người lao động trong doanh nghiệp và trao đổi một số nghiệp vụ thống kê trong hoạt động tại đơn vị.

Qua khóa học này, các học viên sẽ hiểu rõ ý nghĩa và nhiệm vụ của thống kê lao động trong doanh nghiệp; tiếp thu các kiến thức cơ bản về: thống kê lao động và thống kê thu nhập của người lao động; cách tính toán và phân tích các chỉ tiêu thống kê lao động, thống kê thu nhập của người lao động trong doanh nghiệp; nghiệp vụ cơ bản, cần thiết trong hoạt động thống kê của cán bộ thống kê lao động trong đơn vị.

Với mỗi doanh nghiệp, lao động là nhân tố tham gia trực tiếp vào quá trình sản xuất ra các sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ nhằm đáp ứng nhu cầu của xã hội. Thống kê lao động trong doanh nghiệp sẽ cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác, kịp thời giúp doanh nghiệp sử dụng lao động một cách hiệu quả nhất.

VP

Đăng lúc 31/10/2017 09:45

  • Bai Bang 2
  • CleverUP
  • Tissue SD
  • Giấy Bãi Bằng
  • watersilk