Tổng công ty Giấy Việt Nam cam kết thực hiện quản lý rừng bền vững theo tiêu chuẩn FSC

FSC (Forest Stewardship Council) là tổ chức Quốc tế, phi chính phủ, phi lợi nhuận được thành lập năm 1993 tại Canada, hoạt động độc lập nhằm ngăn chặn việc khai thác rừng bừa bãi, khuyến khích các hoạt động khai thác gắn với phát triển rừng bền vững trên toàn thế giới. Hội đồng quản lý rừng đã xây dựng chứng nhận FSC với bộ 10 nguyên tắc và 56 tiêu chí để làm cơ sở đánh giá việc quản lý rừng và sử dụng các sản phẩm từ rừng của các chủ rừng và các đơn vị sản xuất các sản phẩm từ rừng. Chứng chỉ FSC có giá trị trong 5 năm và được chấp nhận trên quy mô toàn cầu.

Sau khi được học tập, tìm hiểu 10 tiêu chuẩn quản lý rừng bền vững FSC; Ban lãnh đạo và tập thể cán bộ công nhân viên Tổng công ty Giấy Việt Nam nhận thức rõ ràng: Thực hiện quản lý rừng bền vững theo tiêu chuẩn FSC không chỉ đảm bảo đem lại hiệu quả to lớn về mặt kinh tế cho đơn vị mà còn có ý nghĩa rất to lớn về mặt môi trường và xã hội cho cộng đồng dân cư trên địa bàn. Do vây, tập thể cán bộ công nhân viên Tổng công ty Giấy Việt Nam cam kết thực hiện quản lý rừng bền vững theo tiêu chuẩn FSC.

Bản cam kết thực hiện quản lý rừng bền vững theo tiêu chuẩn FSC theo file đính kèm

 

NHÓM CHỨNG CHỈ RỪNG TỔNG CÔNG TY GIẤY VIỆT NAM
(FCG-VINAPACO)
DANH SÁCH THÀNH VIÊN NHÓM 
             
STT Tên thành viên  Địa chỉ
(Xã/Thị trấn, Huyện, Tỉnh)
Diện tích đất được giao quản lý (ha) Diện tích có chứng chỉ rừng (ha) Ngày/tháng/năm gia nhập nhóm  Ngày/tháng/năm ra khỏi nhóm 
1 Công ty lâm nghiệp Xuân Đài Văn Luông, Tân Sơn, Phú Thọ 2.605.00 2.437.20 8/15/2009  
2 Công ty lâm nghiệp Đoan Hùng Tây Cốc, Đoan Hùng, Phú Thọ 2.031.97 1.918.93 8/15/2009  
3 Công ty lâm nghiệp Thanh Hòa Hạ Hòa, Hạ Hòa, Phú Thọ 1.008.31 942.72 5/16/2011  
4 Công ty lâm nghiệp Sông Thao Vô Tranh, Hạ Hòa, Phú Thọ 1.365.00 1.141.70 5/16/2011  
5 Công ty lâm nghiệp Yên Lập Yên Lập, Yên Lập, Phú Thọ 3.344.68 2.386.08 5/16/2011  
6 Công ty lâm nghiệp Tam Thắng Thục Luyện, Thanh Sơn, Phú Thọ 3.135.60 2.006.00 6/15/2012  
7 Công ty lâm nghiệp Cầu Ham Việt Quang, Bắc Quang, Hà Giang 2.254.18 1.718.97 6/15/2012  
8 Công ty lâm nghiệp Vĩnh Hảo Hùng An, Bắc Quang, Hà Giang 3.841.10 3.168.16 3/3/2016  
9 Công ty lâm nghiệp Tân Phong Đức Ninh, Hàm Yên, Tuyên Quang 2.284.14 1.622.14 6/30/2016  
10 Công ty lâm nghiệp Hàm Yên Tân Yên, Hàm Yên, Tuyên Quang 3.118.28 2.028.36 6/30/2016  
  Tổng cộng:   24.988.26 19.370.26    

 PLN

Tải vềFile đính kèm
  1. cam-ket-fsc
Đăng lúc 09/07/2019 16:14

  • Bai Bang 2
  • CleverUP
  • Tissue SD
  • Giấy Bãi Bằng
  • watersilk