Suối giấy trắng

Suối giấy trắng

 

Dòng Lô giang xanh nước xanh trời

Rừng cây xanh đồi chè, nương cọ

Những người thợ, trái tim thắm đỏ

Bên máy xeo suối giấy tuôn trào.

 

Người công nhân tình cảm dạt dào

Qua bao năm tiến lên từng bước

Những rừng cây xanh miền sơn cước

Vùng Trung du - Đất Tổ bao la

Qua trang thư tình đã bay xa

Đến năm châu giấy Bãi Bằng - giấy Việt

 

Tình mẹ, tình quê yêu thương da diết

Giấy Bãi Bằng (Tổng Công ty Giấy Việt Nam)

Tình Đất tình Cây hương sắc tỏa lan

Suối giấy trắng ngày đêm tuôn chảy.

T.H

Đăng lúc 05/08/2016 10:20

Tin mới:

  • Bai Bang 2
  • CleverUP
  • Tissue SD
  • Giấy Bãi Bằng
  • watersilk